?>

Nowości:

Psychoterapia Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś nadzwyczaj niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to zwykle osoby z rozległą ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami i przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to faceci bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać należy, że niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest nadzwyczaj wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie dotyczy to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to stosowny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są zwykle wybitnie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się wyłącznie tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność i komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Teksty: