?>

Nowości:

Psycholog Lublin

Psychologia – badanie rozwoju i zaburzeń emocjonalnych
Najistotniejszym, szczególnie dla rodziców, kwestią psychologicznym jest prawidłowy rozwój dziecka. Psychologia perspektywiczna zajmuje się śledzeniem prawidłowego rozwoju od poczęcia. Jakikolwiek etap rozkwitu nazywany jest fazą przyszłościową. Ten typ psychologii zakłada, iż w każdej fazie, człowiek ma do uskutecznienia miarodajne zadania, jakie są koronne do osiągnięcia pełnego rozwoju. U niemowląt jest to między innymi nauka chwytania, mowy, chodzenia innymi słowy zupełnie inaczej mówiąc wszystkie zdolności psychomotoryczne. W następnej kolejności, w okresie dzieciństwa, dochodzi na przykład nauka zachowań społecznych. W czasie dojrzewania człowiek wypatruje siebie, w tym etapie ówczesny rozkwit psychiczny jest bardzo istotny ze względu na przejście tak oznaczanego buntu młodzieńczego. W fazie dojrzałości najistotniejsze jest odszukanie partnera, założenie rodziny oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa. W ostatnim etapie rozwoju, czyli starości, człowiek ma za zadanie pogodzić się z nadchodzącą śmiercią, stagnacji i dzielenia się całą życiową wiedzą z młodszymi. W psychologii można wyróżnić dużo różnych zaburzeń psychicznych o niesamowitych i od czasu do czasu wyraźnie niemożliwych objawach, do uwierzenia. Jedną z takich schorzeń na tle psychicznym mogą być zakłócenia somatoformiczne – więcej o tym opowie Pomoc psychologiczna Lublin. Tego typu zaburzenia, pojawiają się na tle nerwicowym, a ich skutki są niekiedy wręcz katastrofalne. Jak sama nazwa wskazuje zaburzenia te objawiają się somatycznymi schorzeniami leczniczymi, których przyczyny leżą wyłącznie w zakodowanej wiadomości w mózgu. Na przykład zaburzeniem takim może być przypadek mężczyzny, który pracując na budowie powoduje wypadek, w wyniku jakiego, perfekcyjny kolega trafia na wózek inwalidzki.

Teksty: