?>

Nowości:

Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych: dokładnie przeprowadzone kontrole placów zabaw

Profesjonalne inspekcje przeprowadzane przez firmę Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw
Solidne inspekcje przeprowadzone przez firmę Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw mają miejsce najczęściej bezzwłocznie po montażu określonych urządzeń. Pozyskanie odpowiednich certyfikatów przez dane urządzenia za każdym razem powinno zostać potwierdzone opinią specjalistów. Z tego powodu plac zabaw przed wyznaczeniem do użytkowania opłaca się poddać kontroli pomontażowej. Umiejętny rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych mający w tym temacie odpowiednie uprawnienia na pewno będzie zajmować się wszystkim perfekcyjnie. Po każdej inspekcji zarządca placu zabaw otrzyma dokumentację z przeprowadzonych czynności. Można też w firmie korzystać z usług pozostałych do jakich wliczają się regulamin placu zabaw i wiele pozostałych. Specjaliści opracują również dla klientów regulaminy oraz wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą obowiązywać na placach zabaw. Są to ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw jakie wynikają z normy PN – EN 1176. Każda dokumentacja wdrożeniowa będzie opracowana dokładnie. Eksperci udzielą również zarządcom wskazówek odnośnie tego, jaką mają wprowadzać procedurę powypadkową, jeśli na placu zabaw miały miejsce groźne incydenty z udziałem dzieci. Inne świadczenia oferowane są dla producentów urządzeń rozrywkowych, parków rozrywki, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prywatnych.

Teksty: