?>

Nowości:

Logopeda Grodzisk Mazowiecki

Fundamentalne etapy rozwoju dziecka – poznaj poprawniej własne dziecko
Jak wiadomo dzieciństwo to okres, w jakim człowiek rozwija się, dorasta i stopniowo adaptuje do dorosłego oraz samoistnego życia. W przypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi gatunkami, trwa bardzo długo. W okresie tym wolno również wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, innymi słowy okres, kiedy dziecko nie mówi i dopiero uczy się osobiście poruszać. Jest to czas, w jakim maluch jest właściwie gruntownie zależny od swoich opiekunów. Wymaga też najwięcej troski i równolegle opieki. Następny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, potrafi chodzić i wypowiadać łatwe komunikaty. Staje się również bardziej interesujący świata oraz coraz częściej oddala się od swoich rodziców, oczywiście na bezpieczną odległość. W tym czasie należy dziecku dać trafną ilość swobody, jednakże nadal zwracać dużą uwagę na to, co robi czy też mówi oraz jak mówi. W razie kłopotów należałoby skorzystać z Logopeda Milanówek.. Następny etap to wiek, w jakim malec podejmuje naukę. Tutaj uczy się on samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych. Dostaje również szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, aniżeli te, które wyniósł z mieszkania.

Teksty: